เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ครม.ไฟเขียวเรียก “รถส่วนบุคคล” ผ่านแอปฯ ถูกกฎหมาย ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ โดยหลังจากนี้จะจัดทำประกาศตามกฎกระทรวงให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นอกจากนั้น การขออนุญาตใช้แอปฯและผู้ขับขี่ จะต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถรับจ้างสาธารณะ คาดมีผลบังคับใช้ไม่เกิน กรกฎาคม 2564 นี้ อย่างเร็วสุดภายในมิถุนายน 2564

 • ครม.อนุมัติร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผ่านแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพทท์มือถือ)
 • ตัวรถที่สามารถให้บริการได้ มีอายุการใช้งานได้ไม่เกิน 9 ปี มีลักษณะเป็นเก๋ง , แวนสองตอน สามตอน ก็ได้
 • มีการทำประกันภัยเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพผู้โดยสาร
 • ติดเครื่องหมาย แสดงการรองรับการใช้แอปพลิเคชัน
ภาพ : ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกรัฐบาล

เรียกรถส่วนบุคคลผ่านแอปฯ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท

 • ขนาดเล็ก (เครื่องยนต์ 50-90 kW) เช่น March Vios City Mirage
 • ขนาดกลาง (เครื่องยนต์ 90-120 kW) เช่น Altis Civic
 • ขนาดใหญ่ (เครื่องยนต์มากกว่า 120 kW) เช่น Accoord Fortuer

อัตราค่าโดยสาร

 • รถขนาดเล็ก,กลาง : 2 กม.แรก ไม่เกิน 50 บาท ,กม.ต่อๆไป ไม่เกิน 12 บาท , รถติดนาทีละไม่เกิน 3 บาท , ค่าเรียก ไม่เกิน 50 บาท
 • รถขนาดใหญ่ : 2 กม.แรก ไม่เกิน 200 บาท , กม.ต่อๆไปไม่เกิน 50 บาท รถติดนาทีละไม่เกิน 10 บาท ค่าเรียก ไม่เกิน 100 บาท

คุณสมบัติคนขับรถ

 • มีใบขับขี่รถสาธารณะ
 • ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
 • ใช้แอปพลิเคชันที่ผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก

ขอขอบคุณเหล่าข่าวจาก : 24hrs.com