logo_TGT

บริษัท ไทยจีพีเอสแทรกเกอร์คอร์เปอเรชั่น จำกัด

บริษัท ไทยจีพีเอส แทรกเกอร์ คอร์เปอเรขั่น จำกัด เราเป็นบริษัทที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในธุรกิจไอทีในประเทศไทย โดยเน้นความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องอุปกรณ์นวัตกรรมไอทีชั้นนำ รวมถึงบริการอันทันสมัย เช่น ระบบติดตามรถยนต์และบริหารกลุ่มรถผ่านเทคโนโลยี GPS หรือ GPS ติดตามรถ ที่มีประโยชน์กับทุกกลุ่มธุรกิจในประเทศไทย ในการลดต้นทุนการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้นจึงเป็นบริการที่เหมาะสมในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน

ติดตามช่องทางของเรา

Facebook

ชุมชมสังคมออนไลน์ของ ThaiGPSTracker เพื่อพูดคุยปรึกษาเกี่ยวกับ GPS , MDVR หรือปัญหาการใช้งานและบริการกับเราได้

YouTube

ชุมชนวิดีโอสำหรับชาว ThaiGPSTracker ที่จะรวบรวมสาระความรู้ คู่มือการใช้งาน และข้อมูลพื้นฐานที่ควรรู้เกี่ยวกับเรา

Contact

ติดต่อเราได้ เพื่อพูดคุยสอบถามเรื่องราวด้านบริการต่างๆ กับเราได้เลย

เรื่องราวของเรา

ปัจจุบันทางบริษัท ไทย จีพีเอส แทรกเกอร์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด มีทีมงานเพื่อพัฒนาโปรแกรมให้ตอบสนองต่อความต้องการลูกค้าให้ดีที่สุด ทั้งเรายังพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ๆเพื่อยกระดับศักยภาพของโปรแกรมติดตาม GPS ให้ทันสมัย รวดเร็ว และแม่นยำให้ดียิ่งขึ้น
บริษัท ไทย จีพีเอส แทรกเกอร์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่ 1 แล้ว ลูกค้ามั่นใจได้ในการให้บริการของเรา

ลูกค้าที่ใช้บริการกับเรา