ทางบริษัท ไทยจีพีเอสแทรกเกอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดกิจกรรม big cleaning day ขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แก่ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562 ณ ที่สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยจีพีเอสแทรกเกอร์คอร์เปอเรชั่น จํากัด จังหวัดเชียงรายและสำนักงานสาขาต่างๆทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 โดยมีกิจกรรมทำความสะอาดสำนักงานให้มีความสะอาดระเบียบเรียบร้อยภายในองค์กร และทำให้เกิดความสามัคคีภายในองค์กร ซึ่งมีภาพบรรยากาศจากกิจกรรม big cleaning day ของทางบริษัทฯ ที่ทำให้เกิดความประทับใจและสร้างความสำเร็จภายในองค์กร