FAQ

คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับเรา ThaiGPSTracker

GPS Tracking เป็นอุปกรณ์รับข้อมูลตำแหน่งจากดาวเทียม โดยข้อมูลที่ได้จากดาวเทียมเป็นข้อมูลตำแหน่งตัวเลขรูปแบบพิกัด ซึ่งเป็นตัวเลขที่จะระบุได้ว่าอุปกรณ์ GPS ที่รับตำแหน่งดังกล่าวนั้นอยู่ ณ จุดใดบนโลก (หรือให้เข้าใจง่ายที่สุดคือทุกๆตารางเมตรบนโลกมีคนเก่งได้กำหนดหมายเลข กำกับไว้แล้ว อยากจะรู้ว่าจุดไหน หมายเลขอะไรก็ต้องมี GPS Tracking มารับข้อมูลดังกล่าวจากดาวเทียม GPS) ทุกการเคลื่อนที่ของรถตำแหน่งที่ได้ จะเปลี่ยนแปลงไปอัตโนมัติโดยมีดาวเทียม GPS ที่โคจรอยู่รอบโลกเป็นตัวจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้แต่เพียงแค่นั้นเราก็ยัง ไม่สามารถรู้ได้ว่า GPS Tracking นั้นอยู่ที่ใดจึงต้องนำตำแหน่งตัวเลขนั้นมาแปลงและแสดงเป็นจุดตำแหน่งบน แผนที่ ทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้เราสามารถเห็นและเข้าใจได้ ดังนั้นตัวอุปกรณ์ GPS Tracking จึงจะต้องส่งข้อมูลตัวเลขดังกล่าว ผ่านเครือข่ายสัญญาณมือถือเข้าสู้ระบบ Internet เพื่อให้คอมพิวเตอร์ของเราสามารถรับ ตำแหน่งดังกล่าวมาแสดงบนแผน ที่ได้ การที่ GPS Tracking จะส่งข้อมูลผ่านเข้าไปในระบบ internet ได้จึงต้องอาศัยเครือข่ายสัญญาณมือถือที่ คลอบคลุมอยู่ทั่วประเทศแล้วในปัจจุบัน ดังนั้นในชุดของอุปกรณ์ GPS Tracking จึงต้องมีช่องบรรจุ SIM มือถืออยู่ด้วย ตัวอุปกรณ์ GPS Tracking จึงจะสามารถส่งข้อมูลดังดล่าวเข้าสู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราได้ผ่านทางเครือข่าย internet ระบบติดตามรถหรือ GPS Tracking System ส่วนมากจะนำมาใช้กับการติดตามรถบางครั้งจะเรียกกันว่า Vehicle Tracking หรือ Vehicle Car Tracking บางครั้งเรียก GPS ติดตามรถ หรือ GPS ค้นหารถ และ GPS ติดตามรถหาย เป็นต้นซึ่งปัจจุบัน สามารถติดตามรถได้เร็วในระดับวินาที GPS ระบบติดตามรถ หรือ GPS Tracking จึงนำมาใช้กันมากใน กลุ่มของรถขนส่งรถเช่า รถป้ายแดง ฯลฯ การติดตามค้นหาหรือตรวจสอบว่ารถนั้นอยู่ที่ไหนจึงเป็นการทำ ให้ผู้ที่ต้องบริหารการขนส่งสามารถติดตามตรวจสอบเที่ยววิ่งของรถได้ตลอดเวลา 

GPS Web Application คือการให้บริการนำตัวเลขที่ได้จากตัวอุปกรณ์ GPS Tracking มาแสดงผลบนแผนที่ สมาชิกสามารถเข้าไปดูตำแหน่งรถได้ทันทีผ่าน Web Site ที่ผู้ให้บริการกำหนด สามารถดูตำแหน่งที่ส่งมาจาก GPS Tracking ได้โดยสะดวก ตำแหน่งจะแสดงบนแผนที่โดยอัตโนมัติเมื่อรถที่ติดตั้งอุปกรณ์ GPS Tracking มีการเคลื่อนที่ ในปัจจุบันผู้ให้บริการ GPS WEB Application แต่ละเจ้าจะแสดงผลตำแหน่งรถได้เร็วหรือช้าไม่เท่ากัน

GPS Tracking Real-Time มักจะแสดงถึงความเร็วในการแสดง ผลตำแหน่งรถบนแผนที่อย่างเช่นทุก 1 นาที/ทุก 30 วินาที/ทุก 15 วินาที หรือทุก 5 วินาทีเป็นต้นขึ้นอยู่กับว่า GPS Web Application มีประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูล ได้เร็วมากน้อยแค่ไหน การเลือกซื้อ GPS Tracking ที่ต้องการแสดงผลที่รวดเร็วจึงต้องพิจารณา GPS Web Application ประกอบด้วยว่าผู้ให้บริการ GPS Web Application นั้นๆสามารถรองรับความเร็วในการแสดง ผลได้เร็วแค่ไหน ง่ายที่สุดคือขอ user name และ password เข้าไปดูการใช้งานจริงๆ ก่อนตัดสินใจ

GPS Navigator คือจอภาพที่มีแผนที่แสดงพร้อมตำแหน่งรถโดยผู้ขับรถสามารถรู้ได้ว่าตนเองกำลังขับรถอยู่บนถนน อะไรและ GPS Navigator ยังสามารถนำทางให้คนขับรถขับตามได้ GPS Navigator จะต่างจาก GPS Tracking ตรงที่ GPS Tracking จะติดตั้งซ้อนในรถมองไม่เห็นและจะดูตำแหน่งรถได้จากทางคอมพิวเตอร์หรือทางมือถือเท่านั้นแต่ GPS Navigator จะเป็นจอติดที่กระจกรถผู้ขับรถเป็นผู้เห็นตำแหน่งรถของตนเองผู้อื่นไม่สามารถรู้ตำแหน่งรถคันที่มี GPS Navigator ได้ เรามักเรียกว่า GPS Navigator ว่า GPS นำทาง และเรียก GPS Tracking ว่า GPS ติดตามรถ

PTCRB มาตรฐานการสื่อสาร GSM ,CE เป็นเครื่องหมายที่แสดงการรับรองว่าอุปกรณ์ GPS มีคุณสมบัติตามข้อกําหนด ด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของสหภาพยุโรป, FCC คณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสารองค์กรนี้เป็นตัวแทนรัฐบาลสหรัฐฯ แสดงการรับรองว่าอุปกรณ์ GPS จะไม่มีคลื่นไปรบกวนอุปกรณ์อื่นๆ, IP67 ข้อกำหนดที่แสดงว่าอุปกรณ์ GPS กันฝุ่นและกันน้ำเข่าสู่ตัวเครื่อง, ISO 9001 แสดงว่าผู้ผลิต GPS โรงงานได้รับมาตราฐานและผ่านการควบคุมคุณภาพ (ข้อมูลของ GPS ตามรถ)