IoT Innovation GPS Solution

ในยุคที่ทุกๆ สิ่งมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและไม่หยุดยั้ง Internet of Things หรือ IoT คือสิ่งสำคัญที่เข้ามามีบทบาททั้งในด้านการใช้งานในชีวิตประจำวันหรือในการทำงานก็ตามซึ่ง IoT นั้นเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญและน่าสนใจมากๆ เพราะเป็นการเชื่อมทุกสิ่งเข้าหากันผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งในส่วนของโทรทัศน์ เครื่องคอมพิวเตอร์ นาฬิกา หลอดไฟ รถยนต์ ไปจนถึงการรับส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตและส่งข้อมูลไปยังระบบคลาวด์ หรือแม้กระทั่งการควบคุมระบบหรือแอปพลิเคชันผ่านทางสมาร์ตโฟนหรือคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

Internet of Things คือเทคโนโลยีที่ทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ สามารถเชื่อมโยงและรับส่งข้อมูลระหว่างกันได้อย่างง่ายดายและสามารถสั่งการเพื่อควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ได้ผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็น Smart Device, Smart Home, Smart Network เป็นต้น ซึ่งการเชื่อมโยงนั้น จะสามารถเก็บและรวบรวมข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้แล้ว ยังมีระบบคลาวด์ที่จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลผ่านออนไลน์ โดยที่เราสามารถควบคุมหรือกำหนดความเป็นส่วนตัวและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา

ปัจจุบันความต้องการโซลูชัน IoT จำนวนมากในหลาย ๆ ธุรกิจเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน เราใช้ความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาการติดตาม GPS แบบเรียลไทม์เพื่อพัฒนาโซลูชั่น IoT อย่างรวดเร็ว จาก GPS สู่ IoT Solutions เพื่อรองรับประสิทธิภาพในการทำงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อจากนี้ ยังมีนัยยะสำคัญ

IoT Innovation

อุปกรณ์ลำเลียงสิ่งของอัตโนมัติ

ความสามารถของอุปกรณ์ชิ้นนี้หลักการทำงานนั้นก็คือจะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุในระยะของเซ็นเซอร์ 6 cm หากมีวัตถุผิดสังเกตวัตถุที่มีระยะห่างเกิน 60 cm หรือเซ็นเซอร์จับการลำเลียงสิ่งของไม่มีของลำเลียง ระบบจะแจ้งเตือนด้วยเสียงและจะส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์สื่อสารเช่นมือถืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้วยระบบอินเทอร์เน็ต ดังนั้นอุปกรณ์ลำเลียงสิ่งของอัตโนมัติจะต้องอาศัยการทำงานร่วมกันกับอินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมโยงกับอุปกรณ์สื่อสารคอยทำงานรับส่งข้อมูลการลำเลียงสิ่งของว่ามีความถูกต้องเหมาะสมอย่างไร จึงทำให้สามารถตรวจสอบพัสดุ ที่จะลำเลียงมาว่ามีจำนวนสิ่งของนั้นเท่าไหร่ ใช้ในงานที่เป็นอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มความแม่นยำของจำนวนและอำนวยความสะดวกในการขนย้ายจากพื้นที่หนึ่งไปยังอีกพื้นที่หนึ่ง และยังคอยตรวจสอบสิ่งของป้องกันการสูญหายได้อีกทางหนึ่งด้วย

เครื่องชั่งน้ำหนักอัตโนมัติ

สำหรับอุปกรณ์ชิ้นนี้ ความสามารถหลักมันคือเครื่องชั่งน้ำหนักที่คอยช่างสิ่งของที่ช่างว่า มี น้ำหนักเท่าไหร่แต่ความพิเศษอยู่ที่สามารถวัตถุที่เป็นสิ่งของนั้นมีความกว้างความยาวความสูงของวัตถุทรงสี่เหลี่ยมโดยจะทำการบันทึกผ่านเครื่องชั่งและตัวกล้องส่งข้อมูลไปยังหน่วยประมวลผลไปที่คอมพิวเตอร์เพื่อเก็บข้อมูลและทำการบันทึกข้อมูลลงไปในสติกเกอร์บาร์โค้ดหรือคิวอาร์โค้ด ว่าวัตถุชิ้นนี้เป็นสินค้าประเภทใดขนาดน้ำหนักเท่าไหร่ โดยจะมีอินเทอร์เน็ตคอยเชื่อมต่อการรับส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์ตัวชั่งน้ำหนักกับกล้องไปยังคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายและจะส่งกลับไปเพื่อสั่งพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดไว้ติดกล่องเพื่อเวลาตรวจเช็คสินค้าก็จะสามารถสแกนได้โดยเครื่องสแกนบาร์โค้ดหรือคิวอาร์โค้ด อุปกรณ์นี้จำเป็นในอุตสาหกรรมขนส่งในการตรวจสอบสินค้าก่อนเข้าคลังสินค้าเพื่อรู้ข้อมูลก่อนส่งสินค้าไปยังผู้รับได้อย่างปลอดภัย สะดวก ตรวจสอบได้

LPG project

 เป็นการทำงานที่มีความร่วมมือและพัฒนาระบบเพื่อตอบสนองความต้องการในด้านอุตสาหกรรมน้ำมันและต่อยอดธุรกิจให้มีประสิทธิภาพในการขนส่งน้ำมันเป็นการใช้ทรัพยากรน้ำมันในการคำนวณและตรวจสอบการใช้งานที่ถูกต้องแม่นยำและมีประสิทธิภาพ ซึ่งการทำงาน นั้นจะเป็นการส่งข้อมูลจากตัวรถมายังระบบเพื่อคอยบันทึกข้อมูลก่อนส่งต่อการแจ้งเตือนไปยังอุปกรณ์สื่อสารเช่นคอมพิวเตอร์มือถือเป็นต้น รองรับการใช้งานต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นรายงานแสดงข้อมูลได้หลากหลาย ติดตามรถขนส่ง คำนวณและวางแผนการเดินทาง นอกจากนี้ยังสามารถรองรับเดต้าเอาข้อมูลเข้าระบบเพื่อไปประยุกต์ใช้ต่อยอดในการทำงานต่อไปในอนาคตได้อย่างมีเสถียรภาพ

GSM / SMS gateway & IP Phone

IP Phone โทรศัพท์ที่เราเคยเห็นตามโต๊ะที่สำนักงานหรือบ้าน หน้าตาจะคล้ายโทรศัพท์ตั้งโต๊ะทั่วไป มีปุ่มเลข รวมถึง ปุ่มถือสาย โอนสาย  และ  ดูไอดีของคนโทรเข้ามาเหมือนกับโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ แต่จะสามารถใช้งานได้โดยการส่งสัญญาณผ่านระบบเครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต เป็นอุปกรณ์ Digital ที่มีสาย LAN เสียบเข้าที่หลังโทรศัพท์หรืออาจจะเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ WIFI  ซึ่งเป็นเทคโนโลยี VoIP