Features:

-ทำด้วย chipset Hisilicon ที่มีประสิทธิภาพสูงในตัว

-การบันทึกภาพด้วยระบบ H.264 standard ซึ่งเป็นความละเอียดสูงมาก

-อัตราการบีบอัดและคุณภาพของรูปสูง 

-ประกอบด้วยกล้อง AHD 720p 4 ช่องสัญญาณ

-จอแสดงผล 1 ช่องสัญญาณ AV/VGA

-บันทึกทั่วไปแบบ 4 ช่องสัญญาณด้วยความละเอียด 720p

Software :

backup and restore

สามารถบันทึกภาพดาวน์โหลดและ backup ข้อมูลต่างๆหรือเหตุการณ์ที่ผิดปกติผ่าน SD card, ฮาร์ดดิส

play back

ระบบที่สามารถตรวจสอบข้อมูลภาพที่บันทึกได้โดยแสดงข้อมูลแบบ Real time อีกทั้งยังสามารถแสดงรายงานเส้นทางการเดินรถย้อนหลังได้เพียงนํามาประยุกต์ใช้กับการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้นสำหรับการขนส่งที่ต้องการความปลอดภัยเป็นพิเศษ

Record shedule

บันทึกเหตุการณ์ต่างๆเพื่อตรวจสอบจากการขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงเบรค เร่ง เลี้ยวกระทันหัน และ การเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ โดยสามารถบันทึกเป็นวีดีโอสั้นๆ ทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ 

Realtime monitoring

สามารถตรวจสอบข้อมูลที่ต้องการได้แบบ real time บนแผนที่พร้อม สำหรับการขนส่งที่ต้องการความปลอดภัยเป็นพิเศษ

TV Wall manager

รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ถอดรหัสวีดีโอเพื่อแสดงภาพแบบ TV Wall ได้

Map manage

สามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านพาหนะ,ตำแหน่ง,ดูภาพพร้อมแผนที่ได้แบบ real time หรือเล่นย้อนหลังเพื่อตรวจสอบตำแหน่งที่บันทึกไว้ได้