แอพพลิเคชั่นระบบงานติดตาม GPS

( MATS:Mobile Application Tracking System )

ฟังก์ชั่นการทำงานในระบบ

ระบบการทำงานก็จะมีในรูปแบบต่างขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ตามสถานะการต่างๆ 

รายการสินทรัพย์จัดเป็นเมนูเลือกคำสั่ง

ซึ่งจะมีองค์ประกอบต่างดังรูปที่ปรากฏนี้ต่างการทำงานงานในแต่ละฟังก์ชั่นดังนี้

1.ตัวกรองการคันหาสินทรัพย์  เครื่องมือนี้จะเป็นการคันหาและกรองข้อมูลที่ต้องการเพื่อนำไปใช้ดูข้อมูลของสินทรัพย์นั้นๆดังตัวอย่างรูปแบบการกรองข้อมูลดังนี้

เครื่องมือรายการสินทรัพย์

2.แถบเครื่องมือการทำงาน   ในส่วนนี้จะเรียกได้ว่าเป็นหัวใจหลักในการทำงานเลยก็ว่าได้ เป็นส่วนของการทำงานที่เหมือนในเวอร์ชั่น เว็บไซต์ที่ใช้งานในบ้างฟันก์ชั่นนั้นก็คือการดูข้อมูลสินทรัพย์ขั้นพื้นฐานซึ่งสถานะการทำงานของสินทรัพย์ว่าทำงานเป็นปกติดีหรือไม่ แล้วอยู่ตรงไหนในตำแหน่งแผนที่ใด วิธีการดูแผนที่จะแบ่งเป็นสามส่วนด้วยกัน  1.แผนที่ภูมิประเทศ  2.แผนที่ดาเทียม  3. ดูแบบสตรีทวิว ดังภาพประกอบนี้

การดูสินทรัพย์ในตำแหน่งแผนที่

3.รายละเอียดและการแจ้งเตือนในสินทรัพย์  ฟังก์ชั่นนี้เป็นการดูข้อมูลอย่างละเอียดของสินทรัพย์ว่ามีอะไรบ้าง แล้วมีการแจ้งเตือนข้อความอย่างไรก็ตามนั้นก็เป็นส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ใช้รู้ถึงสินทรัพย์ที่มีอยู่ว่าใช้งานเป็นอย่างไรมีเหตุการอะไรบ้างหรือควรจะแก้ไขอย่างไรเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินก็สามารถคำนวณเหตุการ ณ ตรงนั้นได้  การดูรายละเอียดและการแจ้งเตือนจะมีลักษณะดังรูปตัวอย่างนี้

รายละเอียดและการแจ้งเตือนในสินทรัพย์

นอกเนื่องจากนี้ยังมีเครื่องมือในรายการใบสั่ง ดูข้อมูลย้อนหลัง ซึ่งเป็นส่วนนึ่งในเมนูเลือกคำสั่ง ในรายการใบสั่งงาน จะเป็นในส่วนของการรับงานตามใบสั่งงานที่มีการแจ้งงานากส่วนต่างๆตามเหตุการและสถานที่ปลายทางที่ไปสั่งงานได้กำหนดเอาไว้โดยมีลักษณะดังภาพดังนี้

เมนูเลือกคำสั่ง

ความสามารถของแอพพลิเคชัน

VDO Tutorial