ThaiGPSTracker : Office

แอปพลิเคชันสำหรับลงเวลาสำนักงานผ่านมือถือ

หลักการทำงานในแต่ละแอปพลิเคชัน

การทำงานโดยผ่านระบบ gps บนมือถือส่งข้อมูลการทำงานไปยัง application

รองรับการลงเวลาสำหรับสำนักงานผ่าน application

  • ดูสถานการณ์ลงเวลาในแต่ละวัน
  • แสดงรายการลงเวลาในแต่ละวัน
  • ระบบลงเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือที่บ้านก็ทำงานได้
  • เก็บหลักฐานการลงเวลาก่อน-หลัง การทำงานผ่าน application

Review Application​

แอปพลิเคชันนี้สามารถใช้กับอะไรได้บ้าง​

แอปพลิเคชันนี้สามารถใช้ได้กับระบบ android โดยหลักการทำงานนั้นจะอาศัยระบบ gps ที่มีอยู่ในมือถือในการบอกตำแหน่งที่ทำงานของคุณและทำการลงเวลาโดยจะเก็บหลักฐานเป็นรูปภาพและลายเซ็นซึ่งมีอยู่ในแอปพลิเคชันนี้ หลังจากที่ทำการลงเวลาเสร็จระบบจะทำการแสดงข้อมูลผ่าน แอปพลิเคชัน และทำการส่งข้อมูลไปยังระบบเพื่อทำการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ office system โดยแอปพลิเคชันนี้นอกเหนือจากการลงเวลาทำงานแบบปกติแล้วยังรองรับการลงเวลาแบบโอทีหรือที่เรียกว่าการทำงานล่วงเวลา โดยจะทำการเก็บหลักฐานผ่านระบบด้วยเช่นเดียวกัน นอกเหนือจากนี้ยังมีฟังก์ชั่นการทำงานอื่นๆ ที่มาพร้อมกับแอปพลิเคชัน

VDO Tutorial​