ThaiGPSTracker : Office System

แอปพลิเคชันสำหรับลงเวลาสำนักงานผ่านมือถือ

ThaiGPSTracker : Office System เป็นแอปพลิเคชันสำหรับลงชื่อเวลาทำงานผ่านโทรศัพท์มือถือ ไว้ใช้งานที่เกี่ยวกับการลงชื่อเข้าเวลาเข้า-ออก ทำงานโดยเฉพาะ เพื่ออำนวยความสะดวก แม่นยำ ตรวจสอบได้ และ ลดการสัมผัสอุปกรณ์ลงเวลาระบบสแกนลายนึ้วมือ หรือ อุปกรณ์ลงเวลาแบบอื่น ๆ ให้ลงเวลาผ่านโทรศัพท์มือถือ

หลักการทำงานในแต่ละแอปพลิเคชัน

การทำงานโดยผ่านระบบ gps บนมือถือส่งข้อมูลการทำงานไปยัง application
รองรับการลงเวลาสำหรับสำนักงานผ่าน application
ดูสถานการณ์ลงเวลาในแต่ละวัน
แสดงรายการลงเวลาในแต่ละวัน
ระบบลงเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือที่บ้านก็ทำงานได้
เก็บหลักฐานการลงเวลาก่อน-หลัง การทำงานผ่าน application

Review Application​

แอปพลิเคชันนี้สามารถใช้กับอะไรได้บ้าง​

แอปพลิเคชันนี้สามารถใช้ได้กับระบบ android โดยหลักการทำงานนั้นจะอาศัยระบบ gps ที่มีอยู่ในมือถือในการบอกตำแหน่งที่ทำงานของคุณและทำการลงเวลาโดยจะเก็บหลักฐานเป็นรูปภาพและลายเซ็นซึ่งมีอยู่ในแอปพลิเคชันนี้ หลังจากที่ทำการลงเวลาเสร็จระบบจะทำการแสดงข้อมูลผ่าน แอปพลิเคชัน และทำการส่งข้อมูลไปยังระบบเพื่อทำการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ office system โดยแอปพลิเคชันนี้นอกเหนือจากการลงเวลาทำงานแบบปกติแล้วยังรองรับการลงเวลาแบบโอทีหรือที่เรียกว่าการทำงานล่วงเวลา โดยจะทำการเก็บหลักฐานผ่านระบบด้วยเช่นเดียวกัน นอกเหนือจากนี้ยังมีฟังก์ชั่นการทำงานอื่นๆ ที่มาพร้อมกับแอปพลิเคชัน

VDO Tutorial​