TTX Express

แอปพลิเคชันรับงานสำหรับรถขนส่ง

หลักการทำงานในแต่ละแอปพลิเคชัน

ทำงานผ่านระบบ gps บนมือถือส่งไปยัง application

รองรับการทำงานสำหรับการรับงานขนส่งผ่านแอพพลิเคชั่น

  • ดูสถานะของใบสั่งงานขนส่ง
  • แสดงรายการทำงานของแต่ละใบสั่งงานขนส่ง
  • ระบบรับงานในใบสั่งงาน
  • เก็บหลักฐานการรับ-ส่ง งานขนส่งผ่าน application

Review Application​

แอปพลิเคชันนี้สามารถใช้กับอะไรได้บ้าง​

แอพพลิเคชั่นนี้สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์มือถือในระบบ android โดยการทำงานจะควบคู่ไปกับระบบ pacjob ที่เราสร้างขึ้นไว้สำหรับรับงานขนส่งโดยเฉพาะ ทำให้ตัวระบบ application สามารถทำงานอยู่บนพื้นฐานระบบการรับส่งสินค้าได้ดีทุกประการไม่ว่าจะเป็นการรับสินค้าจากผู้ผลิตเพื่อส่งไปยังคลังสินค้าหรือ จะเป็นจากคลังสินค้าส่งไปยังผู้รับสินค้าเราก็สามารถตรวจสอบได้จากการเก็บข้อมูลผ่านแอปพลิเคชั่นบนมือถือ ที่สามารถรองรับการเซ็นเอกสารเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานเวลานำส่งทุกครั้ง นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชั่นอื่นๆอีกมากมายให้ได้เลือกใช้เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

VDO Tutorial​